top of page

Expo

VDMA-Eindhoven Exhibition

'WE COME FROM HIDDEN PLACES'

What: drawings by Kim Hoeijmakers

Date: 3 and 4 september 2022

Time: 14.00 - 20.30

Location: In the red containers at VDMA

Vestdijk 25-27, Eindhoven

 

@kimhoeij

A bunch of awesome photo's are eagerly waiting to be published at Galactic Gardening! (Building tension.) Check my instagram in the meantime.

scroll naar beneden voor Nederlands

WE COME FROM HIDDEN PLACES
We are all containers. We swell and empty continuously. Our hearts, breath, digestion. Our emotions, attention and energy. Our wombs and testicles. Both the tangible and the intangible become full and need to empty. Cosmic principles of fertility and renewal. Existence feeds itself.


This exhibition is about birth, the creative movement from the inside to the outside. About how creation needs a container for its alchemical process of becoming. A giant oak begins in an acorn. Life bursts out of little cocoons. In our exploitative, outward-driven society we deeply underestimate the power and beauty of what happens in the darkness within.

'We build up tension in the container and then we pour into space. Into life.'

 

My personal story is about alchemy and liberation. About reactions between inner and outer forces. What's going on when i swell with enthusiasm, inspiration or anger? I long for safety but also for freedom. This exhibition is me not hiding. I pour into space.

Exhibition (2022)
Come plunge into the colours and dynamics of hidden places. My drawings are like wild gardens. I herd them, but they emerge in chaos, without a predetermined plan of my conscious mind. They appear out of the hidden and tell me this story. I look forward to share it with you.

Kim Hoeijmakers
thanks: www.vdma-eindhoven.com

read more
go to gallery

'WE COME FROM HIDDEN PLACES' (TE VOORSCHIJN)
We zijn allemaal containers. We zwellen en legen voortdurend. Ons hart, onze adem, en spijsvertering. Onze emoties, aandacht en energie. Onze baarmoeders en testikels. Zowel het tastbare als het ontastbare vult zich en moet weer leeg worden. Kosmische principes van vruchtbaarheid en hernieuwing. Het bestaan voedt zichzelf.


Deze tentoonstelling gaat over geboorte, de scheppende beweging van binnen naar buiten. Over hoe schepping een 'container' nodig heeft voor haar alchemisch proces van totstandkoming. Een grote eik begint in een eikeltje. Het leven barst uit kleine coconnetjes. In onze exploitatieve, naar buiten gerichte samenleving onderschatten we diep het krachtige en wonderlijke van het donkere binnenste.

'We bouwen druk op in de container en dan vloeien we de ruimte in. Het leven in.'

Mijn persoonlijk verhaal gaat over alchemie en bevrijding. Over reacties tussen interne en externe krachten. Wat gebeurt er als ik zwel van enthousiasme, inspiratie, of woede? Ik verlang naar veiligheid maar ook naar vrijheid. Deze expositie ben ik, die zich niet verstopt. Ik vloei de ruimte in.

Expositie (2022)
Neem een plons in de kleurenzeeën van verscholen territoria. Mijn tekeningen zijn net wilde tuinen. Ik hoed ze, maar ze ontstaan in chaos, zonder vooropgesteld plan uit mijn bewustzijn. Ze verschijnen uit het verborgene en vertellen me dit verhaal. Ik zie ernaar uit om het met je te delen.

Kim Hoeijmakers
dank: www.vdma-eindhoven.com

lees meer

ga naar galerie

bottom of page